Vedení účetnictví

    Vedení účetní agendy zajišťujeme pro právnické i fyzické osoby.

    Kompletně zpracujeme účetní doklady: Pokladna - PVD, PPD, Faktury - vydané, přijaté, Bankovní výpisy, HIM, leasing, zpracování DPH, daňové poradenství ke zpracovávanému účetnictví, silniční daň, zpracujeme přiznání k Dani z příjmů, možnost domluvení na univerzální plné moci uložené na Finančním úřadě - prodloužení termínu pro podání daňového přiznání. Smluvně zajistíme i audit společnosti.

Všechny ceny jsou orientační a jsou vždy individuálně dohodnuty.

1)
Měsíční vedení účetnictví - sazba podle odpracovaných hodin
 
Cena Zpracování účetnictví 500,- Kč / hodinu


 
2)
Měsíční vedení účetnictví - paušální sazba podle předem dohodnutých podmínek
 
Při větší vytíženosti daňového poradce se paušální hodinová sazba snižuje!


 
3)
Zpracování účetnictví 1x ročně - viz. daňová přiznání, odklady daní


 
V rámci rozšiřování kapacit kanceláře přijímáme nové klienty.

Pro případné škody, které bychom způsobili v souvislosti s vedením účetnictví jsme pojištěni až do výše 1.000.000,- Kč.
________________________________________________

(c) Všechna práva vyhrazena 2001 - 2006