Daňové a účetní poradenství

Daňové a účetní poradenství představuje v době neustálých změn ekonomického a legislativního prostředí významnou službu pro podnikatele. Podcenění této problematiky, neznalost popř. špatný výklad některého ustanovení zákona může mít velice citelné dopady na hospodaření firmy, v nejednom případě může znamenat i ekonomickou likvidaci firmy.
Pouze aktuální znalosti právních předpisů, vyhlášek, pokynů zajistí poskytování profesionálních služeb.

Daňové a účetní poradenství zajišťujeme podle předem dohodnutých podmínek pro právnické i fyzické osoby, řešíme daňové problémy, optimalizujeme daňovou povinnost, zastupujeme klienty na finančních úřadech a úřadech sociálního a zdravotního pojištění :
Všechny ceny jsou orientační a jsou vždy individuálně dohodnuty.

1)
Daňové poradenství pro klienty podle hodinové sazby
 
Základní cena 1.500,- Kč / hodinu
Telefonické poradenství 150,- Kč za každých započatých 5 minut


 
2)
Daňové poradenství, smlouva je uzavřena na předem dohodnutý měsíční paušál
 
Orientační ceny do 3 hodin měsíčně 3.900,- Kč (1.300,- Kč/h.)
 
Při větší vytíženosti daňového poradce se paušální hodinová sazba snižuje!


 
3)
Účetní dozor - kontrola vedení účetnictví ve společnosti
 
Orientační ceny 2x měsíčně u klienta (do 10 hodin) 8.500,- Kč (850,- Kč/h.)
 
Při větší vytíženosti daňového poradce se paušální hodinová sazba snižuje!


 
Jsme pojištěni na případné škody, které bychom způsobili v souvislosti s výkonem daňového poradenství až do výše 3.000.000,- Kč na základě uzavřené smlouvy s klientem.
________________________________________________

(c) Všechna práva vyhrazena 2001 - 2006